Die lustign Håmmerschmiedgsölln      

De lusting Hammerschmiedgeselln
Mit Amazon Music das MP3-Lied kostenlos herunterladen.

1) Die lustign Håmmerschmiedgsölln, Håmmerschmiedgsölln, Håmmerschmiedgsölln.
Könn' ma fort gehn, könn' ma då bleibn, könn' ma tuan, wås ma wölln, tuan, wås ma wölln, wölln!

2) San ma schwårz, san ma weiß, jå wås liegt denn då drån,
Solang si' a Håmmerschmied åwåschn kånn, ... kånn!

3) Drum Håmmerschmied, Håmmerschmied, håmmerts nur zua!
Und wann ma gnua g'håmmert håb'n, geb' ma a Ruah, ... Ruah!

Liedtext & Noten

Das Lied Die lustign Håmmerschmiedgsölln ist in folgenden Liederbüchern mit Text zu finden:
Cover Nummer Tonart Takt Noten Akkorde Kaufen
Sim-Sala-Sing 213 C 3/4 Bestellen